Γιώργος - Τσαγκρινός - Ο Πλατωνικός Σωκράτης και ο Αθηναϊκός Κύκλος

Η ομιλία του προέδρου του συλλόγου ΕΥ ΠΡΑΤΤΕΙΝ, Γιώργου Τσαγκρινού,  με θέμα "Ο πλατωνικός Σωκράτης και ο αθηναϊκός κύκλος" που διεξήχθη το Σάββατο 11-05-2019 για την ημέρα Ακαδημίας Πλάτωνος.