Γιώργος - Τσαγκρινός - Ο Πλατωνικός Σωκράτης και ο Αθηναϊκός Κύκλος