Συναυλία για τα ποτάμια - Το νερό | Ποίημα του Μιχάλη Μανιμάνη - Μπάγκειον 16-12-17