Ο Γιώργος Τσαγκρινός ομιλεί περί των αρχαιοελληνικών εθίμων των αποκρεών, που διατηρούνται μέχρι τις μέρες μας ,στην εκπομπή Παράλληλοι κόσμοι.