28-06-2017 - Η σύνοδος της Γενεύης για το Κυπριακό και η ελληνική στάση