27 03 2019 - Θέματα εξωτερικής πολιτικής Τουρκία, Ισραήλ, Κύπρος, ΗΠΑ, Ουκρανία