24-05-2017 Περί των πετρελαίων στο Αιγαίο - Σχέση με Bαλκάνια, Τουρκία Γερμάνια