19-07-2017 Η στάση της νεολαίας απέναντι στην κρίση