11-09-2019 Συζήτηση για την Ελλάδα, τους αντιπάλους και τις συμμαχίες της