02-03-2017 Γεωμυθική των Αθηνών - ο χώρος τέλεσης του Πλατωνικού έργου "Φαίδρος"

Από την εκπομπή του Ανδρέα Μαζαράκη στον σταθμό Παραπολιτικά FM.
Συνεργάτες οι Γιώργος Τσαγκρινός, Λεωνίδας Αποσκίτης.

Στην σημερινή εκπομπή γίνεται μια παρουσίαση της έρευνας του Δημητρίου Θεοδοσόπουλου, Αγρονόμου - Τοπογράφου Μηχανικού (Ομάδα Γεωμυθική // Geomythiki.blogspot.gr), σχετικά με το σημείο όπου έλαβε χώρα ο Πλατωνικός διάλογος "Φαίδρος". Στην εκπομπή παρεμβαίνει και σχολιάζει ο εκδότης του περιοδικού ΙΧΩΡ, Ευάγγελος Μπεξής. Επίσης παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τα αρχαία μνημεία και τα παριλίσσια ιερά στο Ολυμπιείο, τους ιερούς τόπους των Αθηνών και τους ποταμούς της πόλεως (Ιλισσό, Ηριδανό, Κηφισό) οι οποίοι συνεχίζουν να ρέουν ασταμάτητα, υπογείως πλέον, σήμερα.