27-02-2019 - Η άσκηση "γαλάζια πατρίδα" και περί του ελληνισμού στην Ουκρανία